Ajuts - arranjament d'interiors per persones grans

Convocatòria oberta

Subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans, per a l’any 2020

Són subvencions destinades per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges pera les persones grans.

A qui va dirigit

A persones físiques de 65 anys o més, que visquin als habitatges objecte de l’arranjament. Ha de ser el domicili habitual i permanent i han de complir i complir alguna de les condicions següents:

  • No tenir prou autonomia per activitats d’higiene, alimentació, mobilitat ...
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%
  • Tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, en el grau de total, absoluta o gran invalidesa o ser pensionista de classes passives que valgui reconeguda una pensió de jubilació o de retenir per incapacitat permanent al servei o inutilitat, o acreditar algun grau de dependència, d’acord amb Llei 39/2006.
  • Complir amb les obligacions tributaries amb l’Estat i la Generalitat i Seguretat Social.

Termini

S’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Documentació relacionada

Bases

Convocatoria

Sol•licitud i documentació necessària 

 

Més informació a la pàgina web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya