Ajudes al lloguer

Convocatòries 2019

 

Ajuts al lloguer 

 

Subvencions per al pagament de lloguer

Més informació sobre requisits i iniciar la sol·licitut accedint aquí

Tancada
   

Renovació de prestacions pel 2019

Més informació sobre requisits i iniciar la sol·licitut accedint aquí 

Tancada
   

Convocatòries 2018

 

Ajuts al lloguer 

 

Renovació de prestacions pel 2018 

Més informació sobre requisits i iniciar la sol·licitut accedint aquí

Tancada
   

Sol·licitud MIFO

Més informació sobre requisits i iniciar la sol·licitut accedint aquí

Tancada
   

Convocatòries 2017

 

Ajuts al lloguer 

 

Renovació de prestacions pel 2017 

Més informació sobre requisits i iniciar la sol·licitut accedint aquí

Tancada
   

Sol·licitud MIFO

Més informació sobre requisits i iniciar la sol·licitut accedint aquí

Tancada
   
Per accedir a la descàrrega de documentació associada o presentació telemàtica accediu a l'apartat d'habitatge de la Seu electrònica del Consell  
   

Convocatòries 2016

 

Ajuts al lloguer 

 
Renovació de prestacions pel 2016 Tancada
   
Més informació sobre requisits i iniciar la sol·licitut accedint aquí  
   
Per accedir a la descàrrega de documentació associada o presentació telemàtica accediu a l'apartat d'habitatge de la Seu electrònica del Consell  
   
Sol·licitud MIFO Tancada
Més informació sobre requisits i iniciar la sol·licitut accedint aquí  
   

Convocatòries 2015

 

Ajuts al lloguer 

 
Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social. Tancada
Més informació sobre requisits i iniciar la sol·licitut accedint aquí

 

 

Sol·licituds per a col·lectius específics 

 
Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial. Tancada
Més informació sobre requisits i iniciar la sol·licitut accedint aquí

 

 

Antics perceptors

 
Resolució prorroga prestacions permanents  
Convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per l'any 2015 (LJ) (LR) (LN)  
  • Procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment del dret a rebre les prestacions permanents per al pagament del lloguer per a l’any 2015.
    Més informació sobre requisits i iniciar la sol·licitut accedint aquí
Tancada
   

Convocatories 2014

 
   

Nous perceptors

Terminis
Resolució TES/884/2014 d'11 d'abril  
Convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per l'any 2014 (LN)
 
  • Sol·licituds presentadaes a la convocatòria 2013 i no resoltes per exhauriment de la partida pressupostària
Tancada
  • Sol·licituds de persones amb contractes de llogeur obtinguts a partir de l'1 de gener de 2013 a través de les borses de mediació i esl de titularitat o gestionats per administracions o entitats públiques
Tancada
   

Antics perceptors

 
Resolució TES/1101/2013, de 15 de maig  
Convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per l'any 2014  
  • Prestacions permanents per a majors de 65 anys (LJ)
Tancada
  • Pròrroga per a preceptors de la Resolució TES/1101/201, de 15 de maig (LR)
Tancada
   

Ajuts d'urgència especials

 
Resolució TES/527/2014, de 4 de març  
  • Convocatòria extraordinària per a la concessió de prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer o quotes d'amortitzacions hipotecàries per a l'any 2014, adreçada a persones en situació d'atur de llarga durada
Tancada
   

Renda Bàsica d'Emancipació 

 

La Renda Bàsica d’Emancipació és una prestació adreçada als joves d'entre 22 i 30 anys que visquin en habitatges de lloguer o vulguin llogar-ne un. 

Guia Rbe Oficina Jove clicant aquí.
Més informació clicant aquí.
Documentació necessària clicant aquí.
Tancada