Habitatges de Protecció Oficial

 
Els Habitatges de Protecció Oficial (HPO) són una alternativa que ofereix forces avantatges a l’hora d’adquirir una vivenda. Són vivendes regulades per l’Administració Pública que ofereixen unes condicions molt més assequibles que les estipulades pel mercat, ja que el comprador o  llogater pot acollir-se a determinats beneficis, tant econòmics com fiscals. I tota persona o família que vulgui accedir a un HPO hande complir un conjunt de requisits pel que fa a ingressos, rendes familiars, etc.
Els habitatges s’han de destinar a domicili habitual i permanent i tenen una superfície màxima. N’hi ha de promoció pública, de promoció privada , de règim general i de règim especial. Tenen uns preus màxims de venda i lloguer determinats per mòduls. 
Més informació dels HPO clicant aquí i del Procés d'adjudicació dels HPO aquí.
 
 
HPO a Santa Coloma de Farners
 
A la comarca de la Selva, a Santa Coloma de Farners hi ha una promoció pública de 66 habitatges, dels quals 39 estaran destinats a compra i 27 a lloguer. L’ajuntament del municipi ja ha firmat el conveni per entrar el Registre de Sol·licitants d’Habitatges Protegits, per tant, tothom que hi estigui interessat pot anar a l’ajuntament a inscriure’s.
Per més informació sobre els HPO de Sta. Coloma de Farners cliqueu aquí.